Forskningsområden

Forskning vid vår institution

Forskningen inom institutionens tre ämnen kännetecknas av empirisk bredd och en ambition att utforska tillvaron så som den gestaltar sig för människor i olika tider och rum.

Centrum för maritima studier

Etnologiämnet är en del av CEMAS, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer (SMM). Syftet med samarbetet är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

Kontakt

Prefekt
Annika Olsson, tel: 08-674 7308
annika.olsson@gender.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
tel: 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Information och webb
Henning Brüllhoff
tel: 08 - 674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Centrum för maritima studier

Sök i DiVA

Sök bland publikationer i DiVA