Religionshistoria

Forskning i religionshistoria
Man tumnagel

Forskning i religionshistoria

Vid Religionshistoriska avdelningen bedrivs forskarutbildning och även forskning av disputerade inom en mängd religionsområden. De områden som just nu är mest aktuella är Sydostasien, Indien, nyandliga rörelser och Norden i nutid och historia.

Jan Bremmer. Foto: Erik af Edholm.

Lyssna till en föreläsning med Jan Bremmer

Den 8 december 2016 höll Jan Bremmer en öppen föreläsning på institutionen under rubriken "The beginning, middle, and end of ancient sacrifice". Här kan du lyssna till hela föredraget.

En av världens äldsta professurer i religionshistoria

Professuren i religionshistoria inrättades genom en anonym donation år 1913 och innehades först av Torgny Segerstedt.

Högre seminariet i religionshistoria

Det högre seminariet i religionshistoria riktar sig framför allt till institutionens egna forskare och doktorander. Plats och tid (om inget annat anges): sal D4120, kl. 14-16.

Konferenser, kollokvier och symposier i religionshistoria

Här finner du en förteckning över kommande och tidigare konferenser, kollokvier och symposier som anordnats vid religionshistoriska avdelningen.

Kontakt

Prefekt
Annika Olsson, tel: 08-674 7308
annika.olsson@gender.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
tel: 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Galina Ananieva
tel: 08-674 73 01
galina.ananieva@erg.su.se

Information och webb
Henning Brüllhoff
tel: 08 - 674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer

Sök bland publikationer i DiVA