Genusakademin

Genusakademin

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Nätverket Genusakademin vid Stockholms universitet är öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning.

Man staty

Ny forskarkurs: Perspektiv på män och maskulinitet

Vårterminen 2018 ger Genusakademin vid Stockholms Universitet forskarkursen "Perspektiv på män och maskulinitet".

Äpple

Genusakademin får medel för att utveckla sin verksamhet

Genusakademin får 330.000 kr från områdesnämnden för humanvetenskap för att genomföra strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning med genusinriktning.

Mynt

Workshop om forskningsfinansiering

Genusakademin och Doktorandnätverket bjuder in till en workshop om forskningsfinansiering riktad särskilt till genusforskare och doktorander vid Stockholms universitet.