Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Thais Machado Borges (Forskningsservice, SU) informerar om viktiga forskningsfinansiärer för genusforskare och Silje Lundgren (forskningskoordinator, LiU) ger konkreta tips inför ansökningsskrivande. Silje Lundgren har stor erfarenhet av att stötta genusforskare i ansökningsprocesser. Särskilt fokus kommer att ligga på postdoc-finansiering.

I samband med workshopen serveras fika.

Anmälan senast den 14 januari till: asa.eriksson@gender.su.se