Registrering och betygsrapportering 

Sigrun Helmfrid, rum E618
Registrering och betygsrapportering för kurser i etnologi. Information om ERG:s kandidatprogram
Tel: 08 - 1207 6654
E-post: sigrun.helmfrid@erg.su.se

Remberto Salazar, rum E620
Registrering och betygsrapportering för kurser i religionshistoria, religionsvetenskap och religionskunskap. Administration av institutionens forskarutbildning.
Tel: 08 - 674 73 01
E-post: remberto.salazar@erg.su.se

Maria Dodoch, rum E622
Registrering och betygsrapportering för kurser i genusvetenskap.
Tel: 08 - 674 79 17
E-post: maria.dodoch@erg.su.se

Studievägledning

Erik Östling, rum E616
Studievägledning i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap; fristående kurser samt kandidat- och masterprogram.
Tel: 08 - 16 33 33
E-post: studievagledning@erg.su.se

Tentamensutlämning

Öppettider för tentamensutlämning

Utlandsstudier och studentinflytande

E-post: internationalcoordinator@erg.su.se