Salstenta. Gäller endast delkursen Kulturstudier inom Genusvetenskap I (GV1000).
Obligatorisk anmälan på www.mitt.su.se – Mina studier - Tentamensanmälan.
Anmälan senast 15 Augusti.