Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Ansökan sker som vanligt via Antagning.se. Om du vill läsa mer om våra ämnen finns ytterligare information här.

Kurser i etnologi

Grundnivå
Kurser på heltid
Etnologi I, 30 hp 1)
Etnologi II, 30 hp 2)
Etnologi kandidatkurs, 30 hp
Sweden - Society and Everyday Life, 15 hp (Obs! Ges på engelska.)

Mitterminskurser
Etnologisk arkivkunskap, 7.5 hp
Kulturarvsanalys, 7,5 hp
Mångfald och globalisering, 7,5 hp
Sexualitetens kulturhistoria, 7,5 hp

Kvällskurs
Folklore: Ritual, berättelse och tradition, 7,5 hp

Avancerad nivå
Transnational practices: Diversities in a globalized world, 7,5 hp (Obs! Ges på engelska)
Kulturarvsprocesser och minnespolitik – perspektiv på 1900-talets Europa, 7,5 hp
Etnologi - magisterkurs, 15 hp
Etnologi – masterkurs, 30 hp

1) Inom "Etnologi I" och "Etnologi II" är tredje delkursen valbar och samläses. Höstterminer står valet mellan "Stadsliv", "Kulturhistoria" och "Folklore". Vårterminer står valet mellan "Mångfald och globalisering", "Kulturarvsanalys" och "Sexualitetens kulturhistoria". Delkursvalet anordnas under terminen och kurserna ska inte sökas via Antagning.se.

Kurser i religionshistoria

Grundnivå
Religionshistoria I, 30 hp
Religionshistoria II, 30 hp
Religionshistoria, kandidatkurs, 30 hp
Religion, politik och våld, 7.5 hp

Kvällskurser
Islamologi III - Politisk islam, 7,5 hp
Islamologi IV - Islam i Sverige, 7,5 hp
Europas förkristna religioner, 7,5 hp
Nya religioner och nyandlighet, 7,5 hp
Syd- och Östasiens religioner, 7.5 hp

Avancerad nivå
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I, 7.5 hp
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II, 7.5 hp
Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7.5 hp
Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska religioner i norr, 7.5 hp
Avancerad kurs i fornnordisk religion I, 7.5 hp
Samisk, finsk och baltisk religion I, 7.5 hp

Kurser i genusvetenskap

Grundnivå
Kurser på dagtid
Genusvetenskap I, 30 hp
Genusvetenskap II, 30 hp
Genusvetenskap, kandidatkurs, 30 hp
Män och maskuliniteter, 7,5 hp
Normkritisk pedagogik, 15 hp

Kvällskurs
Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp

Avancerad nivå
Genusvetenskap - masterkurs, 30 hp