Varför ett program om mångfald?

Social och kulturell mångfald är utmärkande för många samhällen och har så varit i århundraden. Möjligheter och problem med mångfald aktualiseras idag såväl i samhället i stort som i organisationer, myndigheter och företag. Med andra ord finns det inom en rad samhällssektorer behov av personer med specialkompetens på mångfaldsområdet.

Mångfald i teori och praktik

Målet med programmet är att omsätta mångfaldsforskningens olika kunskaper och insikter i kunnande och praktiker användbara i mångfaldens vardag och i yrkeslivet. Du kommer därför att få möta lärare som är aktiva forskare såväl som föreläsare som arbetar konkret med mångfaldsfrågor inom näringslivet.

Möjlighet att studera vidare

Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier ger behörighet att söka masterutbildning på avancerad nivå. Efter avslutad masterutbildning går det även att söka forskarutbildning.

Arbetsmarknad

Programmet ger en mångvetenskaplig grundutbildning med kompetens för att arbeta med utvärderingar samt policy och hr-frågor inom näringsliv, myndigheter, organisationer och andra sammanhang.

Ansökan

Programmet går på helfart, campus, och startar endast på höstterminer. Ansökan görs via antagning.se.