Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Foto Anrita1705 / Pixabay

Fortsatt webbaserad undervisning vt21

Prefekten vid ERG har fattat beslut om att institutionen fortsätter med webbaserad undervisning och examination under hela vårterminen 2021.

Foto armennano Pixabay liten

Mattias Frihammar och Cecilia Åse medverkar i Dagens Arena

ERG:s forskare Mattias Frihammar och Cecilia Åse har skrivit en essä om hur kalla kriget kommit på modet och används för att både rättfärdiga försvarspolitik och signalera trygghet.

Information symbol

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.