For information in English, please contact: chsn@erg.su.se

På uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap på SU inrättades tre strategiska samverkansprogram under 2018. Programmen är kopplade till det Humanvetenskapliga områdets profilområden – kulturarv, migration och integration, samt vård och hälsa – och är tänkta att utgöra en modell för långsiktiga samverkansformer där alla kategorier av samverkan (forskningssamverkan, utbildningssamverkan och samhällspåverkan) ska innefattas. Programmen har som mål att involvera flera miljöer inom Stockholms universitet och olika externa parter med tydlig koppling till respektive område och i sina former för samverkan tydligt svara mot aktuella samhällsutmaningar. 

Kulturarvsprogrammet har valts som pilotprojekt. Fyra workshops har hållits inom projektet mellan hösten 2017 och våren 2019 vilket resulterat i ett fokus på upprättandet av en kommande aktivitet för att förena forskare och externa parter: Sthlm Culture and Science Week. Under 2019 kommer medel att sökas för dess genomförande under 2020–2026. 

Louise Wallenberg, docent vid Institutionen för mediestudier vid SU, och tidigare samverkanskoordinator för hist-fil, delar med sig om sina erfarenheter av att försöka bygga upp programmet i dess första fas – och om incitamenten bakom. 

Dag: Ons 22 maj
Tid: 15–17
Lokal: D 4110, Stockholms Universitet (i gången mellan D och E-husen på plan 4)

Förfriskningar serveras!

Meddela din närvaro till chsn@erg.su.se