Click here for swedish

 

Links shared at the seminar:

https://kunstkritikk.com/the-devouring/

https://www.youtube.com/watch?v=MUiu4Aho4MA

https://publicartagencysweden.com/events/possible-monuments-the-role-of-art-in-making-swedish-colonial-history-publicly-visible/

https://possiblemonuments.se/

 

About

Rebecka Katz Thor, Södertörn University, presented her newly started project on memory work as a way of highlighting a societal wound.

"The research addresses how contemporary discussions of public commemoration can be understood in relation to notions of vulnerability and grievability, the role of the commissioner, how future practices of commemoration can be sensible to a variety of aesthetic expressions, voices and experiences and how these commemorative projects can be considered as a form of ethical response to the past"

- From the project description. Read more at Riksbankens Jubileumsfond

 

25 februari: Rebecka Katz Thor

Den 25 februari 15:00 presenterade Rebecka Katz Thor, Södertörns högskola, projektet Ihågkom oss till liv - Sårbara minnen i ett blivande monument.

Ämnesbeskrivning från forskaren:

Ett nystartat projekt som syftar till att följa utvecklingen av ett svenskt Förintelsemuseum, ett monument över den svenska kolonialismen och ett minnesmärke över massmördaren Peter Mangs offer. I min forskning vill jag närma mig dessa projekt utifrån en förståelse av dem som ett slags minnesarbete som syftar till att uppmärksamma ett samhälleligt sår, vilket möjliggör en undersökning av hur sårbarhet är förbundet med frågor om hågkomst, kulturarv och offentliga rum.

De tre projekten är väldigt olika i termer av skala, tidslighet och uppdragsgivare men de kan förstås genom en gemensam ram av hur ett samhälel hanterar minnen av sårbara liv i offentliga minnesarbeten.

Två centrala aspekter är att jag följer processerna kring dessa projekt, snarare än att i efterhand granska dess resultat, samt att forskningsprojektet består av en empirisk del och en kritisk reflektion kring de tre projekten utifrån det teoretiska ramverket.

Forskningen adresserar hur samtida diskussioner av offentlig hågkomst kan förstås i relation till begreppen sårbarhet och sörjbarhet, uppdragsgivarens roll, hur framtida minnespraktiker kan vara öppna för en variation av estetiska uttryck, röster och erfarenheter och hur dess projekt kan ses som ett slags etiskt svar till det förflutna, i en teoretisk mening likväl som i relation till samtida protester som Black Lives Matter och definitionen av kulturarv.