OBS! Detta seminarium äger rum fysiskt på plats i seminarierum D4110.

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar – men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en
mediehistoria uppmärksammas inte så ofta – men Snickars hävdar att kulturarv sedan länge varit medialt bestämt eftersom dåtidens mediala villkor präglade vad som samlades in. Den föränderliga medietransfer som dagens digitaliseringen ger upphov till är därför inte någon nyhet – snarare har den en mycket lång mediehistoria.

Seminariet varar fram till 17:00. Därefter välkomnar vi deltagarna att stanna på postseminarium!

Tänk på att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för fysiska möten.