Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Studenter Foto Niklas Björling

Utbildningar vid ERG våren 2021

Nu är det dags att söka till vårens utbildningar. Här finner du vårt kursutbud vårterminen 2021. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Humrarna och evigheten omslag

Simon Ekström pratar om humrar i P1 morgon

Tisdagen den 22 september medverkade ERG:s professor Simon Ekström i Sveriges Radios program P1 morgon där han pratade om varför humrar sedan långt tillbaka betraktats som så exklusiva.

Erika Zinders Eva Danielsson tumnagel

Hur påverkas vi av corona? Två etnologistudenter sökte svar i sina uppsatser.

Etnologistudenterna Eva Danielsson och Erika Zinders skrev i våras båda uppsatser som behandlar coronapandemin. Vi blev nyfikna på deras drivkrafter och resultat och bad dem att svara på några frågor.

ETnologi

Utbildningar i etnologi

Vi erbjuder kurser och utbildningar i etnologi från grundnivå till forskarnivå, både under dag- och kvällstid.

What do ethnologists do?

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Sarah Holst Kjaer, tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se 

Studierektor
Lisa Wiklund, tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network
Cartographies