Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Foto Gerd Altmann Pixabay

Höstens utbildningar vid ERG

Sista anmälningsdag var den 15/4, men från och med den 16 juli finns det möjlighet att göra en sen anmälan till utbildningar med platser kvar.

Mattias Frihammar

Mattias Frihammar citerad i radioessä

Författaren Dan Jönsson reflekterar över monarkin i OBS i P1 utifrån nyutgivningen av Mattias Frihammars avhandling ”Ur svenska hjärtans djup".

Digitalt seminarium: Den glömda flottan och det maritima kulturarvet

Andreas Linderoth, historiker, Simon Ekström, etnolog, och Mirja Arnshav, arkeolog, kommer att presentera forskningsprojekt om cirkulering, rekontextualisering, minne och mer runt kulturarvet efter den seglande svenska flottan.

Foto Rajesh Balouria Pixabay

Sol, bad och en sommarkurs!

I sommar finns det ingen anledning att ligga på latsidan. ERG ger fyra olika sommarkurser, varav två helt nya, inom alla institutionens ämnen. Samtliga kurser är på grundnivå.

Journal of Northern Studies omslag

Lotten Gustafsson Reinius gästredaktör för Journal of Northern Studies

ERG:s docent och lektor i etnologi Lotten Gustafsson Reinius har varit gästredaktör för senaste numret av tidskriften med temat ”Tracing the Arctic; Arctic Traces”.

Vad är etnologi

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Sarah Holst Kjaer, tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se 

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-16 11 65
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network
Cartographies