Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Foto armennano Pixabay liten

Mattias Frihammar och Cecilia Åse medverkar i Dagens Arena

ERG:s forskare Mattias Frihammar och Cecilia Åse har skrivit en essä om hur kalla kriget kommit på modet och används för att både rättfärdiga försvarspolitik och signalera trygghet.

Image by Jakub Woźniak from Pixabay

CEMAS får anslag på 34,3 miljoner

Centrum för maritima studier - ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer - har fått ett anslag på 34,3 miljoner från Riksbankens jubileumsfond.

ETnologi

Utbildningar i etnologi

Vi erbjuder kurser och utbildningar i etnologi från grundnivå till forskarnivå, både under dag- och kvällstid.

What do ethnologists do?

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Sarah Holst Kjaer, tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se 

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-16 11 65
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network
Cartographies