Etnologi

Välkommen till Etnologiska avdelningen!

Illustration: Fanny Josefsson
Nordiska museet. Foto: Pixabay

Stipendieutlysning: Mats Rehnbergs minnesfond

Studenter och unga forskare i etnologi har nu möjlighet att söka stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond. Sista dag för ansökan är den 11 september 2020.

Elin Nystrand von Unge

Hur dokumenterar vi epok corona?

ERG:s medarbetare och etnolog Elin Nystrand von Unge deltog nyligen i två webbinarier om samtidsdokumentation i kristider, ett i Sverige och ett i Norge.

Helena Hörnfeldt. Foto: privat.

Helena Hörnfeldt intervjuad om barns coronarädslor

På SU:s webbplats ligger just nu en intervju med ERG:s docent i etnologi Helena Hörnfeldt där hon berättar om sin forskning och om hur barns rädslor påverkas av den pågående coronapandemin.

Studenter på campus liten bild

Utbildningar vid ERG hösten 2020

Här finner du vårt utbud av kurser och program höstterminen 2020. Med reservation för eventuella ändringar.

ETnologi

Utbildningar i etnologi

Vi erbjuder kurser och utbildningar i etnologi från grundnivå till forskarnivå, både under dag- och kvällstid.

What do ethnologists do?

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Sarah Holst Kjaer, tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se 

Studierektor
Lisa Wiklund, tel: 073-981 54 26
lisa.wiklund@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network
Cartographies