Etnologi

Välkommen till Etnologi!

Illustration: Fanny Josefsson
Foto: Nile / Pixabay

Sen anmälan fortfarande öppen till flera utbildningar

Ännu finns det platser kvar på flera av våra utbildningar på ERG. Alla kurser eller program som har statusen "öppen för sen anmälan" går fortfarande att söka.

Anrita1705 Pixabay

ERG fortsätter med webbaserad undervisning

Undervisningen vid institutionen kommer fortsatt att vara webbaserad under inledningen av höstterminen.

Vad är etnologi

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Sarah Holst Kjaer, tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se 

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-16 11 65
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network
Cartographies