Etnologi

Välkommen till Etnologi!

Illustration: Fanny Josefsson
Ida Hughes Tidlund målar gränsmarkeringar på skäret Märket

Disputation i etnologi: Ida Hughes Tidlund

Torsdagen den 28 oktober 2021 försvarar Ida Hughes Tidlund sin avhandling "Autonomous Åland. A hundred years of borderwork in the Baltic Sea".

Foto: Nile / Pixabay

Sen anmälan fortfarande öppen till flera utbildningar

Ännu finns det platser kvar på flera av våra utbildningar på ERG. Alla kurser eller program som har statusen "öppen för sen anmälan" går fortfarande att söka.

Anrita1705 Pixabay

ERG fortsätter med webbaserad undervisning

Undervisningen vid institutionen kommer fortsatt att vara webbaserad under inledningen av höstterminen.

Vad är etnologi

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Forskning i etnologi

Kulturell mångfald, genus och sexualitet är centrala teman i stockholmsetnologins forskningsprofil sedan lång tid tillbaka. Globalisering och transnationalism är andra nyckelord som går igen i våra forskningsprojekt - ibland med koppling till migrationsfrågor, men lika ofta med helt andra ingångar, som till exempel populärkultur.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

KONTAKT

Registrering och betygsrapportering
Sigrun Helmfrid, tel: 08 - 1207 6654
sigrun.helmfrid@erg.su.se

Studievägledning
studievagledning@erg.su.se

Studentexpeditionen vid ERG

Ämnesansvarig
(ej studentärenden)
Sarah Holst Kjaer, tel: 08-674 74 97
Sarah.Holst.Kjaer@etnologi.su.se 

Studierektor
Helena Hörnfeldt, tel: 08-16 11 65
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Besöksadress
Universitetsvägen 10E, hus E,
plan 6 och 7

Dagens schema
Studentrådet

CRITICAL HERITAGE STUDIES NETWORK

Critical Heritage Studies Network
Cartographies