Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning.

För år 2018 utlyses ett eller flera stipendier om 14 000 kronor.

Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studeranden i etnologi med anknytning till Etnologiska avdelningen vid Stockholms univeersitet och skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.

Stipendiet är avsett för mottagarens utbildning och utgör inte ersättning för arbete. Stipendiet kan ges för alla etnologiska teman. Prioritet kan ges sådana vilka behandlar svenskt arbetsliv. Redovisning lämnas, enligt överenskommelse, senast två månader efter det att medlen använts.

Ansökan ställd till Mats Rehnbergs minnesfond, Nordiska Museet, Box 27820, 115 93 Stockholm, skall vara inlämnad till registrator senast fredagen den 14 september 2018

För frågor kontakta Nordiska museet, se bifogad fil längst ner på denna sida.

Stipendiet delas ut på Nordiska museets högtidsdag onsdagen den 24 oktober 2018.

Nordiska Museet. Foto: Henning Brüllhoff