Stipendiet på 80.000 kr från stipendiestiftelsen Rhodin skall användas till fältstudier i Sydafrika under hösten 2013. Fältstudierna är en del av avhandlingsprojektet som handlar om globalisering och arbetsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv.

Presentation av Åsa Eriksson