I den förstnämnda bidrar Anita Nyberg med kapitel 3, betitlat "Sysselsättningspolitik och jämställdhet 2006-2012", och i den andra har Annika Olsson skrivit kapitel 4: "Arbetslivets villkorade jämställdhet. Varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop".

Du kan ladda ner SOU:erna från Delegationen för jämställdhet i arbetslivets webbplats:

http://jamstalldhetiarbetslivet.se/