Anna Bohlin
Anna Bohlin
Lars Kaijser
Lars Kaijser

Anna Bohlins projekt är betitlat ”Förtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830-1850” och får 4 037 000 kr.

Lars Kaijsers projekt ”Gestaltad natur. Offentliga akvarier som kunskapsinstitutioner” får 2 255 000 kr.

Totalt beviljades Stockholms universitet bidrag om nästan 110 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om vilka projekt som fått forskningsmedel