Läs artikeln här:

http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=88693