Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar i etnologi

Den första etnologiavhandlingen som lades fram i Stockholm utkom 1935. Över 60 har tillkommit därefter.

Avhandlingar i religionshistoria

Sammanställning av doktorsavhandlingar i religionshistoria. De flesta finns publicerade i någon av institutionens serier.

Senaste publikationerna

  • Ny bok: Det pedagogiska kulturarvet. 2019-01-04 Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Boksläpp med samtal och mingel på CeHum 26 januari kl 15-17
  • Cecilia Åse om krigsminnen och tystnad i ny essä 2018-12-13 ERG:s professor i genusvetenskap Cecilia Åse medverkar i senaste numret av Dagens Arena med essän "När soldater dör tystnar det demokratiska samtalet".
  • Hillevi Ganetz skriver om Nobelbanketten 2018-12-06 Professor i genusvetenskap Hillevi Ganetz visar i en nypublicerad artikel på det ömsesidiga beroendeförhållande som råder mellan SVT och Nobelstiftelsen och hur det påverkar de populära sändningarna från Nobelbanketten varje år.
  • Fataneh Farahani i ny antologi 2018-10-02 Nu finns boken "Narratives of Marginalized Identities in Higher Education" tillgänglig från Routledge. ERG:s medarbetare Fataneh Farahani medverkar med kapitlet "The Racialised Knowledge Economy" skrivet tillsammans med Suruchi Thapar-Björkert.
  • Ny antologi i skriftserien Stockholm Studies in Comparative Religion 2018-10-01 Nu kommer "Essays in Anarchism & Religion: Vol II" från Stockholm University Press. Boken är redigerad av Alexandre Christoyannopoulos och Matthew S. Adams.
  • Fanny Ambjörnsson skriver om städning 2018-09-11 I höst kommer Fanny Ambjörnssons bok "Tid att städa: Om vardagsstädningens praktik och politik" ut på Ordfront förlag. I den synar hon städningens makthierarkier och tittar närmare på denna alldagliga sysslas vittfamnande betydelse i våra liv.
  • Magnus Öhlander medredaktör för ny bok om högutbildade migranter 2018-03-26 "Högutbildade migranter i Sverige" är titeln på den nya antologi som släpps den 7 maj och ges ut av Arkiv förlag. Redaktörer för boken är Maja Povrzanović Frykman och Magnus Öhlander.
  • Marie Steinrud medverkar i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 2018-03-08 ERG:s medarbetare och etnolog Marie Steinrud medverkar i det nyligen publicerade Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL. Där finns nu fritt tillgängligt 1000 levnadsteckningar av kvinnor från medeltid till nutid.
  • Fataneh Farahani skriver om rasifiering av kunskapsproduktion 2018-02-08 I nr 38 av TGV (4/2017) medverkar Fataneh Farahani med artikeln "Rasifering av Kunskapsproduktion: En epistemologis resa genom processer av inkludering och exkludering i olika akademiska forum".
  • Ny bok av Christer Hedin 2018-01-15 Nu finns Christer Hedins bok Islam enligt haditerna ute på Studentlitteratur. Den vänder sig till studerande i religionsvetenskap och lärare i religionskunskap som vill ge eleverna möjlighet att bli bekanta med islams heliga texter.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
tel: 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Information och webb
Michaela de Verdier
tel: 08-674 73 09
michaela.deverdier@erg.su.se

Forskarpresentationer