Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar i etnologi

Den första etnologiavhandlingen som lades fram i Stockholm utkom 1935. Över 60 har tillkommit därefter.

Avhandlingar i religionshistoria

Sammanställning av doktorsavhandlingar i religionshistoria. De flesta finns publicerade i någon av institutionens serier.

Nya publikationer

  • Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff. Malin Ah-King skriver om genus och biologi i ny artikel 2020-03-17 ERG:s medarbetare och forskare i genusvetenskap Malin Ah-King medverkar i nummer 4/19 av tidskriften Ikaros med artikeln "Vad har genus med biologi att göra?".
  • Ny artikel om genus och militärt våld av Cecilia Åse 2020-03-02 Hur rättfärdigas krig idag? I en ny artikel analyserar Cecilia Åse två militära monument – ett i Berlin och ett i Stockholm – och visar hur genus och nationens historia legitimerar statens militära våld.
  • Ny artikel av Pia Karlsson Minganti 2020-02-24 I vänboken till Lena Gerholm "Eftertankar. Sex etnologer korsar spår", publicerad med anledning av hennes pensionering, medverkar Pia Karlsson Minganti med ett bidrag.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Olof Sundqvist, tel: 08-16 30 11
olof.sundqvist@rel.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Egil Asprem
tel: 08-16 42 07
egil.asprem@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Pia Laselle
pia.laselle@erg.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
tel: 08-674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer