Christina Alnevall. Foto: Paul Hansen

Projektet handlar om att stärka lärares kompetens och kreativitet i seminarieverksamheten och utarbeta en plattform för samarbete mellan lärare från olika lärarlag. Den första delen ägnas åt att skapa ett aktivt forum för pedagogiska frågor där olika pedagogiska ämnestraditioner berikar varandra. Den andra delen fokuserar på att använda den nya kunskapen och inspirationen till att erbjuda studenterna en mer varierad pedagogik.