Fakultetsopponent är FD Linda Berg, Umeå universitet.

Ur baksidestexten:

Är Sverige ett bra land för muslimer att leva i? Vem kan vara expert på svenska muslimer? Är islam demokratiskt? Var Muhammed feminist? Hur förväntas en muslim se ut? Varför pratar alla om respekt?

Guidade visningar av moskéer har kommit att bli en populär form för att närma sig muslimer i Sverige, framför allt som en del i skolundervisning i olika former men också bland föreningar och andra intressenter. Studiebesöken blir dels en möjlighet för besökarna att i ett offentligt sammanhang ställa frågor som de har om islam och muslimer, dels är det ett tillfälle då det finns förhoppningar om att etablera närhet till muslimer. Vilket vetande om muslimer produceras under de guidade visningarna av moskén? Hur ser villkoren för guidernas berättande ut och hur tas deras berättelser emot?

Med utgångspunkt i guidade visningar av en moské på Södermalm i Stockholm diskuterar etnologen David Gunnarsson frågor om vilka effekter särskilda vetanden och sanningar om muslimer får för de själv(re)presentationer som blir möjliga för guiderna. Under påverkan av massmediala framställningar, samhällsdebatter och vetenskapliga texter om muslimer krymper utrymmet för hur det är möjligt att presentera sig i mötet mellan guide och besökare. Mötet formar sig till en kamp mellan skilda vetanden där frågor om sanning och vad som är mest trovärdigt blir viktiga. I samtalen under visningarna blir det också otydligt vem som är gäst och vem som är värd.