Disputationer

Disputationer

 • Disputation i etnologi: Elin Franzén 2021-11-02 Fredagen den 19 november 2021 försvarar Elin Franzén sin avhandling "Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium".
 • Disputation i etnologi: Ida Hughes Tidlund 2021-09-08 Torsdagen den 28 oktober 2021 försvarar Ida Hughes Tidlund sin avhandling "Autonomous Åland. A hundred years of borderwork in the Baltic Sea".
 • Disputation i religionshistoria: Johan af Klint 2021-08-31 Tisdagen den 28 september kl 13 försvarar Johan af Klint sin avhandling "The Barabuḍur. A Synopsis of Buddhism" i hörsal 11.
 • Stereotyp inom hiphop kan bli drivkraft  2019-12-16 Vem är egentligen en äkta hiphopare? En ny studie i etnologi visar att faktorer som kön, klass och etnicitet spelar roll för vem som erkänns som någon som ägnar sig åt hiphop. Samtidigt kan den stereotypa bilden av hiphoputövare bli en drivkraft.
 • Museers insamling viktig för framtidens historieberättande 2019-11-18 Museernas insamling av samtida föremål och samhällsutveckling har över tid blivit mindre prioriterat. Hur ser museers insamling ut idag och vad får det för konsekvenser när insamlingen sker direkt ur samtiden?
 • Disputation: Samla samtid. Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige 2019-11-04 Den 15 november försvarar Elin Nystrand von Unge sin avhandling "Samla samtid. Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige". Välkommen!
 • Disputation: Johanna Lidén 2018-11-01 Lördagen den 8 december försvarar Johanna Lidén sin avhandling i religionshistoria, "The Taizhou Movement: Being Mindful in Sixteenth Century China."
 • Public Defence of PhD Thesis: Åsa Eriksson 2018-09-03 On September 7, Åsa Eriksson defends her PhD thesis in gender studies "Resisting feminised precarity. Farm workers in post-strike Western Cape, South Africa".
 • Disputation: Elin Abrahamsson 2018-05-24 Fredagen den 25 maj är det dags för Stockholms universitets första disputation i genusvetenskap då Elin Abrahamsson försvarar sin avhandling ”Enahanda läsning: en queer tolkning av romancegenren” i Nordenskiöldssalen kl 13. Hjärtligt välkomna!
 • Disputation: Britta Zetterström Geschwind 2017-11-27 Fredagen den 24 november försvarar Britta Zetterström Geschwind sin avhandling "Publika museirum. Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska Museum 1943-2013".
 • Disputation: Tommy Kuusela 2017-10-26 Torsdagen den 2 november försvarar Tommy Kuusela sin avhandling i religionshistoria, "'Hallen var lyst i helig frid'. Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö".
 • Disputation: Hanna Jansson 2017-01-16 Fredagen den 17 februari kl 10 försvarar etnologen Hanna Jansson sin avhandling "Drömmen om äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på internet".
 • Disputation: David Gunnarsson 2016-05-23 Onsdagen den 15 juni försvarar David Gunnarsson sin avhandling "Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm" i hörsal 9.
 • Disputation: Elisabeth Wollin Elhouar 2014-12-02 Fredagen den 12 december försvarar Elisabeth Wollin Elhouar sin avhandling "Tillhör vi Sveriges framtid? En etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd."
 • Disputation: Jenny Ask 2014-11-27 Fredagen den 28 november disputerar Jenny Ask med avhandlingen "Lyssna till ditt hjärta: Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige". Opponent är docent Kristina Gustafsson från Linnéuniversitetet.
 • Disputation: Per Faxneld 2014-06-03 Per Faxneld försvarar sin doktorsavhandling "Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture".
 • Disputation: Erika Lundell 2014-05-28 Erika Lundell försvarar sin doktorsavhandling "Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar - levande rollspel i Östersjöregionen."
 • Disputation: Florence Fröhlig 2013-09-04 Fredagen den 27 september disputerar etnologen Florence Fröhlig på avhandlingen ”Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov”. Opponent är docent Susanne Nylund Skog från Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
 • Disputation: Beate Feldmann Eellend 2013-05-02 Fredagen den 24 maj disputerar Beate Feldmann Eellend på sin avhandling "Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet." Opponent är professor Fredrik Nilsson från Lunds universitet.
 • Disputation i etnologi: Klas Ramberg 2012-11-29 Klas Ramberg disputerar på avhandlingen Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003.
 • Disputation i etnologi: Michelle Göransson 2012-10-18 Michelle Göransson disputerar på avhandlingen Materialiserade sexualiteter: Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet.
 • Disputation i etnologi: Erik Nagel 2012-06-11 Fredagen den 8 juni försvarade doktorand Erik Nagel sin avhandling "I dialog med muntliga och skriftliga berättartraditioner. En undersökning av svenska sjömäns levnadsberättelser". Opponent var professor Ulf Palmenfelt, Högskolan på Gotland.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Magnus Öhlander, 08-16 30 11
magnus.ohlander@etnologi.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Egil Asprem
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-16 42 07
egil.asprem@rel.su.se

Genusvetenskap: Kristina Fjelkestam
kristina.fjelkestam@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Pia Laselle
pia.laselle@erg.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
tel: 08-674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer