Ida Hughes Tidlund målar gränsmarkeringar på skäret Märket
Gränsarbete av ovanligt konkret slag. Ida Hughes Tidlund målar gränsmarkeringar på skäret Märket i Ålands hav. Foto: privat.

Avhandlingen "Autonomous Åland. A hundred years of borderwork in the Baltic Sea" är en detaljerad etnologisk studie av gränser över tid, hur gränsområden skapas och hur människorna som bebor dem navigerar inom dessa strukturer.

Disputationen kommer att äga rum via Zoom kl 13 torsdagen den 28 oktober 2021. Zoom-länk kommer att publiceras senare på denna sida.

Information in English
Academic dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Ethnology at Stockholm University to be publicly defended on Thursday 28 October 2021 at 13.00 online via Zoom, public link will later be available at this website.

Tre frågor till författaren

Vad är det med just Åland och gränser som är så intressant?

Gränser är intressanta eftersom de definierar en lokal ordning och formar mycket av det som sker inom dem. Det blir extra spännande i kombination med maritima Åland där gränserna är oklara, många och dessutom omarkerade. Kort sagt är det en del av en åländsk vardag att aktivt tolka och förhålla sig till olika gränser och regelverk.

Hur påverkas människor av att leva i ett gränsområde?

Människor som inte bor nära gränser vet att det finns en punkt där platsen där de bor tar slut och något annat tar vid, men de behöver sällan fundera så mycket på det. I gränsområden samexisterar ”här” och ”där” på olika sätt. Det leder till en stark medvetenhet om att platsen där man bor är avgränsad, och till konkreta navigeringar av olika juridiska, geografiska och sociala ordningar.

Jag har förstått att du intresserat dig en hel del för den administrativa aspekten av gränser kontra den levda vardagserfarenheten. Hur ser, enligt din erfarenhet, förhållandet ut mellan dessa synsätt?

Administrativa ordningar är fantastiskt spännande att utforska! De har så stor inverkan på vår vardag, och därmed på levda erfarenheter. Gränser utgör liksom basen för ett samhälles byråkratiska system, och utgör därför en produktiv ingång i en undersökning om hur relationen mellan struktur och individ ser ut: en klassisk etnologisk frågeställning.

Autonomous Åland framsida
Autonomous Åland framsida.

Från bokens baksida:

"You are never nowhere. All parts of the world are administratively defined by borders, creating specific 'heres'. But how do such borders come to be? And how do they impact on our lives? This thesis explores the specific borders of the maritime region of Åland in the Baltic Sea, the maintenance that those borders have required, and how they have extended into the everyday life of inhabitants."

Ur avhandlingens abstract:

"The study seeks to explore the borders as cultural entities composed by layers – legal, geographical, political and social – and the processes through which the borders have been anchored. [...] The multifaceted view is achieved through a broad material consisting of archived documents, archived ethnological interviews, participant observations and contemporary interviews, in combination with studies of law and publications."