Disputationer

Disputationer

 • Disputation: Elin Abrahamsson 2018-03-28 Elin Abrahamsson försvarar sin avhandling ”Enahanda läsning: en queer tolkning av romancegenren”.
 • Disputation: Britta Zetterström Geschwind 2017-11-27 Fredagen den 24 november försvarar Britta Zetterström Geschwind sin avhandling "Publika museirum. Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska Museum 1943-2013".
 • Disputation: Tommy Kuusela 2017-10-26 Torsdagen den 2 november försvarar Tommy Kuusela sin avhandling i religionshistoria, "'Hallen var lyst i helig frid'. Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö".
 • Disputation: Hanna Jansson 2017-01-16 Fredagen den 17 februari kl 10 försvarar etnologen Hanna Jansson sin avhandling "Drömmen om äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på internet".
 • Disputation: David Gunnarsson 2016-05-23 Onsdagen den 15 juni försvarar David Gunnarsson sin avhandling "Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm" i hörsal 9.
 • Disputation: Elisabeth Wollin Elhouar 2014-12-02 Fredagen den 12 december försvarar Elisabeth Wollin Elhouar sin avhandling "Tillhör vi Sveriges framtid? En etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd."
 • Disputation: Jenny Ask 2014-11-27 Fredagen den 28 november disputerar Jenny Ask med avhandlingen "Lyssna till ditt hjärta: Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige". Opponent är docent Kristina Gustafsson från Linnéuniversitetet.
 • Disputation: Per Faxneld 2014-06-03 Per Faxneld försvarar sin doktorsavhandling "Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture".
 • Disputation: Erika Lundell 2014-05-28 Erika Lundell försvarar sin doktorsavhandling "Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar - levande rollspel i Östersjöregionen."
 • Disputation: Florence Fröhlig 2013-09-04 Fredagen den 27 september disputerar etnologen Florence Fröhlig på avhandlingen ”Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov”. Opponent är docent Susanne Nylund Skog från Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
 • Disputation: Beate Feldmann Eellend 2013-05-02 Fredagen den 24 maj disputerar Beate Feldmann Eellend på sin avhandling "Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet." Opponent är professor Fredrik Nilsson från Lunds universitet.
 • Disputation i etnologi: Klas Ramberg 2012-11-29 Klas Ramberg disputerar på avhandlingen Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003.
 • Disputation i etnologi: Michelle Göransson 2012-10-18 Michelle Göransson disputerar på avhandlingen Materialiserade sexualiteter: Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet.
 • Disputation i etnologi: Erik Nagel 2012-06-11 Fredagen den 8 juni försvarade doktorand Erik Nagel sin avhandling "I dialog med muntliga och skriftliga berättartraditioner. En undersökning av svenska sjömäns levnadsberättelser". Opponent var professor Ulf Palmenfelt, Högskolan på Gotland.
 • Ny avhandling: Öst är Väst men Väst är bäst 2011-11-30 Vad händer med människors identiteter när de från en dag till en annan ställs inför nya villkor på livets alla områden? Sofi Gerbers avhandling bygger på intervjuer med människor födda i DDR på 1970-talet.
 • Ny avhandling: Ur svenska hjärtans djup 2011-11-30 Vad gör människor med kunglighet - och vad gör kunglighet med människor? Etnologen Mattias Frihammars disputerade den 11 juni 2010.

Kontakt

Prefekt
Annika Olsson, tel: 08-674 7308
annika.olsson@gender.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
tel: 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Galina Ananieva
tel: 08-674 73 01
galina.ananieva@erg.su.se

Information och webb
Henning Brüllhoff
tel: 08 - 674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer