Tre etnologidoktorander
Foto: Lars Kaijser

Elin Lundquist, Elin Nystrand von Unge och Andrea Dankić, doktorander i etnologi vid ERG, besökte nyligen University of California, Los Angeles, bland annat för att presentera sin forskning vid Scandinavian Section på UCLA. Resan finansierades med ett resebidrag från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Presentationerna skedde inom ramen för temat ”Ethnology today” där ämnets 100-årsjubileum uppmärksammades. Lars Kaijser, lektor i etnologi vid ERG och för närvarande gästforskare vid Scandinavian Section, inledde seminariet med en presentation av etnologin vid Stockholms universitet.​