lambda nordica 1/2013
lambda nordica 1/2013
 

I sin inledning till numret (nr 1, 2013, vol 18) skriver de: 

"Detta temanummer av lambda nordica handlar om motstånd och fokuserar queeraktivism i Sverige. Vår avsikt har varit att samla artiklar som på olika sätt belyser vad queeraktivism är, vad den gör och hur den kan förstås i ett historiskt sammanhang."

Till lambda nordicas hemsida

Presentation av Fanny Ambjörnsson

Presentation av Janne Bromseth