Britta Zetterström Geschwind
Britta Zetterström Geschwind. Foto: Niklas Björling.

Priset delades ut vid Akademiens högtidssammanträde den 6 november på Uppsala slott. Prissumman är 45 000 kr och kommer ur Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning.

Motivering

Fil. dr Britta Zetterström-Geschwind, Norrtälje för hennes doktorsavhandling i etnologi, Publika museirum – materialiseringar av demokratiska ideal på Statens historiska museum 1943–2013, en innehålls- och infallsrik studie om museers rum och materialitet i relation till kulturpolitiska uppdrag.

Mer information på Kungl. Gustav Adolfs Akademiens webbplats