Elin Franzén
Elin Franzén

Hon får pengarna för sitt avhandlingsprojekt om radiolyssnandets betydelse i människors liv.

Stipendiet från Mats Rehnbergs minnesfond är knutet till Nordiska museet och ett bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till stipendiatens pågående forskning.

Stipendiet delas ut på Nordiska museets högtidsdag den 24 oktober.

Detta är inte första gången en av institutionens medarbetare står som mottagare av stipendiet. Senast var det Elin Lundquist som 2013 tilldelades pengar för sitt avhandlingsprojekt om fågelskådning som praktik.