Foto: JanBirdie / Pixabay
Foto: JanBirdie / Pixabay

Det är lektor i etnologi Mattias Frihammar och professor i genusvetenskap Cecilia Åse som medverkar i seminariet "Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv".

Seminariet äger rum online, via Zoom. Mer information om seminarieserien finner du på www.historia.su.se/cemas.

Seminarieprogrammet för hela våren finner du under bifogade filer nedan.