En stark och förenande röd tråd i vårt forskarseminarium är intresset för form och gestaltning, med inspiration inte minst från aktuell internationell folkloristik. För närvarande satsar vi också på att förstärka både utbildning och forskning om kulturarv och historieproduktion. Detta sker bland annat i relation till den maritima etnologi som har sin hemvist vid både ERG och CEMAS/Centrum för maritima studier (förlagt vid Historiska institutionen).