I volymen Heritage and borders undersöker sex forskare vad som händer när koncepten kulturarv och gränser möts. Texterna behandlar teman som konflikt, förhandling, nationalism, essentialisering, minne och tid.

Ida Hughes Tidlund, doktorand i etnologi, medverkar med kapitlet Märket. The makings and meanings of a border in the Baltic sea.

Antologin är utgiven av Vitterhetsakademien och kan laddas ner gratis här.