Kalle Ström
Kalle Ström

Kalle Ström är doktorand i etnologi vid ERG. Stipendiet kommer att överlämnas vid en ceremoni på Nordiska museet den 24 oktober.

Om Mats Rehnbergs minnesfond

Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning. Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studeranden i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet och skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.