Lars Kaijser. Foto: Ella Couturier Kaijser

Lars Kaijser disputerade 1999 med avhandlingen Lanthandlare. En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet, som behandlade samtida lanthandlare och deras arbete.

Han har bland annat ägnat sig åt populärmusik som kulturarv och historiebruk, t.ex. Beatlesturism i Liverpool, hur svensk progg uppmärksammats i Sverige och i USA och Japan under senare år, samt Allsång på Skansen.

Under senare år har Lars Kaijser arbetat med en undersökning om hur natur och miljö presenteras och gestaltas på offentliga akvarier. Han har bland annat tillsammans med Simon Ekström, lektor i etnologi, redigerat antologin Djur, berörande möten och kulturella smärtpunkter som utkom 2018.

Läs mer om Lars Kaijser.