Kåre Bremer håller tal till Lena Gerholm vid hennes avtackning.
 

Det bjöds på glöggmingel och flera tal. Etnolog-kollegiet hade bjudit in Kåre Bremer, professor och före detta rektor vid Stockholms universitet, från Lena Gerholms tid som prorektor 2004-2013. Bremer höll ett tal där han betonade hur Lena och han alltid haft roligt tillsammans. Han hade lärt sig mycket av Lena. Han påminde också om att Lena hade fått många erbjudanden om ledningsuppdrag från andra håll, men att hon alltid hade avstått. Detta har vi, inom ämnet, varit väldigt tacksamma för! 

Från 1990-talet och framåt har Lena Gerholm varit handledare för totalt tretton doktorander, varav många nu är väl etablerade inom etnologiämnet. Stockholmsetnologin har präglats av Lenas stora engagemang i utvecklingen av ämnet, inte minst genom hennes inriktning på forskning om mångfald, migration, genus och sexualitet. 

Sarah Holst Kjaer, Lena Gerholms efterträdare som ämnesansvarig för etnologi vid institutionen, höll också ett tal där hon betonade Lenas tillåtande ledningsstil och hennes fokus på etnologins roll som samverkande part i samhället. Alla på etnologen har gynnats av att Lena alltid hade högt i tak! 

Mer om Lena Gerholm.
 

Bok tillägnad Lena Gerholm till försäljning

Vid minglet lanserades en bok tillägnad Lena Gerholm, med titeln Eftertankar. Sex etnologer korsar sina spår (Vulkan förlag, Stockholm 2019). I antologin presenterar sex etnologer verksamma vid institutionen aktuella analyser av allt från sötsaker och kroppslig pedagogik till politiska kontroverser. Sammantagna ger bidragen en fingervisning om den samtida etnologins empiriska, teoretiska och metodologiska bredd. Boken kommer så småningom att skickas till alla etnologi-miljöer i Norden.

Boken kan också beställasorder@erg.su.se. Boken kostar 50 kr som swishas till nummer: 1234495453.

 

Fler bilder
 

Sarah Holst Kjaer håller tal för Lena Gerholm.

 

 

Lena Gerholm tar emot en antologi som tillägnats henne.