Sverker Hyltén-Cavallius
Sverker Hyltén-Cavallius

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag var anställd som lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet.

Vilka är dina huvudsakliga intresseområden?

Jag är framförallt intresserad av hur olika förflutenheter fogas samman och organiseras, och gärna ur ett populärkulturellt perspektiv. Det mesta jag gjort har handlat om musik på ett eller annat sätt, och man kan nog också se ett intresse för berättelser och berättande som ett genomgående tema.

Vad arbetar du med just nu?

Jag undervisar och handleder på grund- och avancerad nivå i etnologi, och ansvarar också för delkursen Kulturteorier på Kulturvetarprogrammet. Ett forskningsprojekt under utveckling handlar om hur förståelser och gestaltningar av stora utdöda djur formas och förhandlas i samarbetet mellan olika expertgrupper.

Vad fick dig att välja just ERG och Stockholms universitet som arbetsplats?

Två skäl av flera: ERG huserar en nationellt sett stark etnologisk forskningsmiljö med ett livaktigt seminarium och forskningsprofiler som passar mig. Och så bor jag i Stockholm.

Nämn något dina nya kollegor inte vet om dig, men som du tycker att de borde känna till.

Jag kan ha lite svårt att känna igen ansikten ibland. Namn brukar jag komma ihåg däremot.