"Angöringar - berättelser och kunskap från havet" av Simon Ekström och Leos Müller (red.)
"Angöringar - berättelser och kunskap från havet" av Simon Ekström och Leos Müller (red.)

Artikeln "Pysslet med träbåten gör tiden cyklisk" publicerades den 13 augusti och ger framför allt stort utrymme åt Mattias Frihammars bidrag ”Veteranfritidsbåten i tre kulturella dimensioner”:

"Veteranbåtsfantastens symptombild är av mer filosofisk karaktär, menar Frihammar, och rör snarast tiden i sig, eller sättet på vilket vi uppfattar tid. Pysslet med snipan är inte bara ett pyssel för pysslandets skull, utan också ett sätt för pysslaren att liksom bakvägen kränga av sig det som Frihammar kallar för 'modernitetens linjära tidsuppfattning'."

Artikeln går att läsa i sin helhet på Aftonbladets webbplats:
http://www.aftonbladet.se/kultur/a/KV0EG/pysslet-med-trabaten-gor-tiden-cyklisk