Magnus Öhlander
Magnus Öhlander

Forskningsprojektet är treårigt och löper från 2017 till och med 2019. Övriga deltagare är Helena Pettersson (projektledare, huvudsökande) och Katarzyna Wolanik Boström, båda verksamma vid Umeå universitet.

Ur projektsammanfattningen

Vi kommer att studera humaniora genom linsen av internationalisering, med ökade krav på fysisk rörlighet (till exempel som post-dok, gästlärare eller konferensdeltagare) som en del av karriärstegen, samt krav på internationell publicering och forskningssamarbeten i internationella nätverk. Hur kan dessa olika nivåer av internationalisering förstås i form av motiv, hinder och lärandeprocesser för disputerad personal inom humaniora vid svenska universitet idag? Och vilka för- och nackdelar finns med internationalisering av humaniora?

Magnus Öhlander om projektet

Det finns en massmedial bild av humaniora som något enhetligt, vilket inte stämmer. Särskilt med fokus på internationalisering av forskning tror vi att vi kommer att kunna visa på en stor variation inom det breda fält som går under beteckningen "humaniora". Därtill är det viktigt att problematisera företeelsen internationalisering av forskning. Att forskning bedrivs på en internationell arena är förstås mycket viktigt. Men är internationalisering givet alltid något positivt? Vilka vinster och vilka mer negativa konsekvenser följer av att forskare mer och mer riktar sig till övriga forskare på det internationella akademiska fältet?