Genusvetenskap

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Högre genusvetenskapliga seminariet

Högre genusvetenskapliga seminariet är ett arbetsseminarium där genusvetenskapliga texter i vardande läggs fram och diskuteras.

Queerseminariet

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm (The Seminar in Feminist Continental Philosophy in Stockholm) samarrangeras av genusvetenskap vid Stockholms universitet och filosofi vid Södertörns högskola.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Magnus Öhlander, 08-16 30 11
magnus.ohlander@etnologi.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Egil Asprem
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-16 42 07
egil.asprem@rel.su.se

Genusvetenskap: Kristina Fjelkestam
kristina.fjelkestam@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Pia Laselle
pia.laselle@erg.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
tel: 08-674 73 09
henning.brullhoff@erg.su.se

Forskarpresentationer