Genusvetenskap

Vår forskningsprofil

Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Högre genusvetenskapliga seminariet

Högre genusvetenskapliga seminariet är ett arbetsseminarium där genusvetenskapliga texter i vardande läggs fram och diskuteras.

Queerseminariet

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm (The Seminar in Feminist Continental Philosophy in Stockholm) samarrangeras av genusvetenskap vid Stockholms universitet och filosofi vid Södertörns högskola.

Kontakt

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ansvariga för utbildning på forskarnivå
Etnologi: Barbro Blehr
tel: 08–674 79 18
barbro.blehr@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
tel: 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Hillevi Ganetz
(även huvudansvarig på hela ERG)
tel: 08-674 7306
hillevi.ganetz@gender.su.se

Administration av forskarutbildning (alla ämnen)
Jannica Vestergård
tel: 08-16 22 22
jannica.vestergard@erg.su.se

Information och webb
Michaela de Verdier
tel: 08-674 73 09
michaela.deverdier@erg.su.se

Forskarpresentationer