Åsa Eriksson får priset för sin avhandling i genusvetenskap som lades fram 2018, Resisting feminised precarity: Farm workers in post-strike Western Cape, South Africa

Prissumman är 25 000 kronor och delas ut vid Högskoleföreningens årsmöte den 25 april 2019.

- Det känns naturligtvis fantastiskt roligt och är en stor ära att bli nominerad överhuvudtaget. Jag hoppas på att kunna använda priset till eventuella ytterligare möjligheter att skriva artiklar utifrån min avhandling och bidra till att synliggöra lantarbetares kamp i Sydafrika, säger Åsa Eriksson.

Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten. Pristagarna nomineras av fakulteterna.

Läs mer om priset och årets pristagare här.