Kristina Fjelkestam. Foto: Niklas Björling.
Kristina Fjelkestam. Foto: Niklas Björling.

I sin text "Humaniorans nytta bestäms inte av samhällseliten", som publicerades i webbtidningen under sommaren, varnar hon för att använda nyttobegreppet i en diskussion om humaniora inom den nyliberala diskurs som för närvarande definierar begreppet. Mätt med en sådan måttstock kan ämnesområdet bara komma till korta.

Samtidigt finns det enligt Fjelkestam anledning för humanioras företrädare att se över sitt sätt att bedriva kritik på om man vill bevara dess udd och farlighet som ett "motståndets och ifrågasättandets språk". I slutändan måste detta språk, enligt Fjelkestam, vara "meningsfullt och förståeligt även i maktens korridorer".

Läs hela essän hos Feministiskt Perspektiv