I essän, som är skriven tillsammans med Maria Wendt, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tittar författarna närmare på turerna kring skapandet av ett krigsmonument efter kriget i Afghanistan (2002–2014) där fem svenska soldater miste livet.

"För medborgarna är det givetvis viktigt att krigsinsatserna inte bara hedras och uppmärksammas utan att de också granskas och diskuteras politiskt. Samtidigt finns starka behov från staten och de militära myndigheterna både att kontrollera vilken berättelse som finns kvar och att undvika kritik. När demokratiska stater sänder ut sina egna medborgare att dö i krig, särskilt när det egna territoriet inte är direkt hotat, riskerar krigsinsatsen att uppfattas som illegitim, eller till och med onödig."