Johanna Gondouin
Johanna Gondouin

Vad handlar projektet om?

Projektet är en övergripande studie av de socio-kulturella, ekonomiska och politiska villkor som möjliggör indiskt kommersiellt surrogatmödraskap. Att använda fattiga kvinnors kroppar som vinstgivande resurser är särskilt anmärkningsvärt i Indien eftersom dessa i den befolkningspolitik som präglat den indiska staten efter självständigheten betraktats som mänskligt avfall. I detta projekt driver vi tesen att det som möjliggör dessa kroppars förvandling från mänskligt avfall till vinstgivande resurs på den globala reproduktionsmarknaden är en komplex samverkan mellan en nyliberal hälso- och sjukvårdspolitik och hierarkier baserade på genus, klass, kast och religion. Vi kommer också att undersöka medier (både tryckta nyhetsmedier, film och TV) som den förmedlande länken mellan Indiens nyliberala hälso- och sjukvårdspolitik och de patriarkala familjestrukturer som präglar landet.

Vilka forskare deltar?

Vi är fyra forskare från Sverige och Indien, verksamma inom olika discipliner, som ingår i projektet. Jag är genusvetare och projektledare, och har bakgrund inom litteratur- och filmvetenskap. Därutöver deltar även Mohan Rao, läkare och professor i Social Medicine and Community Health, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Anindita Majumdar, socialantropolog och postdok vid Manipal University, Manipal och Suruchi Thapar-Björkert,  sociolog och lektor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Vad är det som lockar med detta projekt och vad gör det viktigt?

Projektet är viktigt för att det behandlar ett så aktuellt och omfattande område. Något som vi trycker på i ansökan är att surrogatmödraskap, som i sig är en expanderande och världsomspännande industri, också är ett exempel på större fenomen som har att göra med kommodifieringen av kroppen. Det är fält som är både teoretiskt och etiskt komplexa och utmanande. Sen ser jag personligen mycket fram emot att arbeta tillsammans med andra. Mina tidigare projekt har varit individuella.

Vilken period kommer forskningsprojektet att pågå?

Projektet startar under vårterminen 2017 och pågår till och med höstterminen 2020.