Kristina Fjelkestam

Hon kommer där att sitta på Margherita von Brentano Center for Gender Studies.

Kristina Fjelkestams forskningsprofil är i övergripande mening feministiskt kulturteoretisk med historisk inriktning och hon har bland annat ägnat sig åt queer temporalitet och kulturellt minne.

Till hennes senaste publikationer hör ”Retrofili och begäret efter det förflutna” i Tidskrift för genusvetenskap nr 2-3, ”Does Time Have a Gender? Queer Temporality, Anachronism, and the Desire for the Past” i The Ethos of History. Time, Location and Responsibility och ”Våldsam extas” i Ord och Bild nr 4, alla från 2018.