Lisa Raeder. Foto: Edvard Stokstad.
Lisa Raeder. Foto: Edvard Stokstad.

Bloggen Platypus (tidigare CASTAC) fokuserar på antropologiska studier om vetenskap och teknik som sociala fenomen.

I sin text utgår Lisa Raeder från intervjuer hon utfört med svenska kvinnor om deras val och erfarenheter av preventivmedel och diskuterar hormonernas roll inom denna kontext.

Lisa Raeder är doktorand vid Centre for Biomedicine, Self, and Society vid University of Edinburgh. Hon är för närvarande gästdoktorand vid ERG där hon tidigare varit student och läst till en master i genusvetenskap.

Till bloggposten på Platypus

Till Lisa Raeders profilsida