Maria Margareta Österholm foto Hanna Öberg
Maria Margareta Österholm. Foto: Hanna Öberg.

Vad kommer du att arbeta med inom projektet?

Tillsammans med Mike Frangos har jag ett delprojekt där vi tittar på heteronormativitet, femininitet, maskulinitet och relationer och sätter svenska feministiska serier i relation till en global nyliberal diskurs. Jag kommer att koncentrera mig på frågor om femininitet, tvåsamhetskritik och icke-monogama relationer.

Hur ser din relation till svenska serier ut? 

Jag har länge varit intresserad av feministiska perspektiv på serier. I ett tidigare forskningsprojekt om samtida serier och litteratur i Sverige ägnade jag mig åt skildringar av sexualitet och begär i relation till begreppet gurlesk – en blandning av femininitet, feminism, gullighet och grotesk.

Forskningsprojektet, betitlat "Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik", leds av Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Övriga deltagare i är Michael Frangos, lektor i engelsk litteratur på Linnéuniversitetet, Margareta Wallin Wictorin, docent i konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet och Kristy Beers Fägersten, professor i engelska med lingvistisk inriktning vid Södertörns högskola.

Läs en intervju med projektledare Anna Nordenstam på Göteborgs universitets webbplats