Kristina Fjelkestam
Kristina Fjelkestam

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag har jobbat på Södertörns högskola, Umeå universitet och Linköpings universitet.

Vilka är dina huvudsakliga intresseområden?

Feministiska kulturstudier, litteraturteori och -historia, queer temporalitet och historiografi.

Vad arbetar du med just nu?

Jag forskar för närvarande inom det nationella forskningsprogrammet "Tid, minne, representation: om historiemedvetandets förvandlingar". Vi är nästan trettio personer, det är RJ-finansierat och leds av Hans Ruin. Under 2015 ska vi bland annat samlas kring ett flervolymsverk där vi skriver varsitt bidrag.

Vad fick dig att välja just ERG och Stockholms universitet som arbetsplats?

Jag disputerade en gång i tiden på SU, och ville nu gärna återvända till alma mater!

Nämn något dina nya kollegor inte vet om dig, men som du tycker att de borde känna till.

Förutom att tala bred stockholmska så talar jag även bred skånska!