Arbetsuppgifter

I anställningen ingår framförallt undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå i genusvetenskap (för information om kursutbud, se www.erg.su.se/genusvetenskap). Undervisning på kvällstid ingår.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Sökanden ska också ha dokumenterad god förmåga att samarbeta, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökanden förutsätts behärska svenska i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom genusvetenskap. Den vetenskapliga skickligheten bedöms inom ramen för kompetensområdet för anställningen i första hand. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser.

Meriterande är att ha visat administrativ skicklighet genom kursutveckling och kursansvar.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Vikt läggs även vid personliga egenskaper.

Institutionen kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Till hela annonsen på Stockholms universitets webbplats