Ansökan var ett samarbete mellan Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG) och Institutionen för kultur och estetik (IKE) där IKE fungerat som samordnande institution.

Bedömningskommitten ansåg i sitt omdöme att Kulturarvsstudier knyter an till ett starkt internationellt forskningsfält och har god potential att bidra till tvärvetenskaplig förnyelse på fakulteten som helhet.

Utnämningen av framtida forskningsämnen är ett sätt att definiera en riktning för den humanistiska forskningen och en förberedelse för att utse ledande forskningsområden att ta del av den särskilda forskningsresurs som finns på fakulteten.

Övriga framtida forskningsområden som utsågs vid detta tillfälle var Konstvetenskap, Språkdiversitet och Språk och makt.