Foto: Erik Östling

Från slutet av 1940-talet har det växt fram en mytologi kretsande kring UFO:n eller 'flygande tefat' och tilltänkta utomjordiska besökare. Föreläsningen kommer ringa in för UFO-religioner återkommande teman och motiv; och visa på hur fältet spänner mellan samtida folklore om utomjordiska väsen och mer organiserade religiösa grupper såsom Raël-religionen, Unarius Academy of Science, eller Heaven's Gate.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm och den religionshistoriska avdelningen vid Stockholms universitet.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm

Erik Östlings profilsida