Louise Bäckman får priset "för hennes livslånga kamp för uppbyggnaden för det samiska samhället och hennes mångåriga akademiska forskning som hon frikostigt har delat med sig".

Hennes forskning handlade om den samiska religionen före kristendomen. Hon disputerade vid Stockholms Universitet 1975 med en avhandling i religionshistoria om samiska skyddsväsen, "Sajva, om skyddsväsen i heliga fjäll”, och utnämndes 1986 till professor i religionshistoria.

Läs mer om priset här.